Configuratiemanagement

Wat is configuratiemanagement

Als hiermee het IT proces bedoeld wordt is de definitie: Configuratiemanagement is het proces dat alle componenten van de IT-infrastructuur (de automatiseringsmiddelen), de onderlinge relatie en gerelateerde documentatie in kaart brengt ter ondersteuning van de overige IT-processen om tegen gerechtvaardigde kosten kwalitatieve diensten te realiseren in de context van steeds gewijzigde gebruikerswensen.

Het proces heeft de volgende doelstellingen:
Het onder controle brengen van de IT-infrastructuur
Het verzorgen van de informatievoorziening over de IT-infrastructuur
Inzichtelijk maken van de kosten van de componenten (assets)

Ook de projectmanagement methode Prince2 kent configuratiemanagement.
Definitie: Configuratiebeheer is een uitgebreid versiebeheer. Alle producten binnen een project worden voorzien van versiebeheer om altijd een overzicht te kunnen bieden van de laatste versies van producten en de verschillen tussen twee verschillende versies.

Waarom?

Het is bij procesverbetering van belang te kijken naar middelen die binnen het proces ingezet worden of eventueel de output zijn van een proces, of waar het proces aan gerelateerd is. Een voorbeeld is hardware en software die gebruikt wordt om een vingerafdruk te scannen bij het verstrekken van een paspoort. Alle stappen in het proces kunnen goed gedefinieerd zijn en prima verlopen, maar als de software om de vingerafdruk te scannen niet werkt, kan er geen paspoort verstrekt worden. Het is van belang om dan vastgelegd te hebben welke software het betreft, wie de leverancier is, op welke server de applicatie draait, of er een database behoort bij de software, zodat er snel kan worden geïdentificeerd waar het probleem ligt, tijdiger een oplossing kan worden gevonden en het proces snel weer in gang kan worden gezet. Buiten dat, als het mogelijk is, kan er een workaround in het proces opgenomen worden.
UITGELICHTE OPDRACHT: Implementeren Asset- en configuratiemanagementproces bij de Gemeente Den Haag

Opdracht: Opzetten van het IT Asset- en configuratiemanagementproces, een logisch datamodel maken voor alle automatiseringsassets en de relatie tussen deze assets en dit model toe te passen op een database, de zogenaamde configuratiemanagement database (CMDB).
De CMDB en het proces moesten andere processen binnen automatisering optimaal ondersteunen om deze zo efficiënt mogelijk te maken.

Doel: verhogen klanttevredenheid, inzichtelijkheid op de kosten en kostenbesparing.
Ook moest het datamodel zo opgezet worden dat de gegevens optimaal via een BI (Business Intelligence) tool te ontsloten konden worden en moesten uiteraard aan de klantvraag op deze gegevens kunnen voldoen.

Resultaat: Het proces is in kaart gebracht, gedocumenteerd en het is geïmplementeerd en al geruime tijd functionerend.
Er is een logisch datamodel en een CMDB die actief onderhouden wordt binnen de organisatie aanwezig. Beide zijn zo opgezet dat er op een gebruikersvriendelijke manier nieuwe producten / gegevenssets kunnen worden toegevoegd.
De daarin verzamelde gegevens ondersteunen de andere IT processen en worden gebruikt door de financieel management afdeling. Voorbeelden van ondersteunde processen zijn: Wijzigingsbeheer, incident- en probleembeheer, life cycle management. Tevens worden de gegevens weergegeven in IT, financiële en klantrapportage in de vorm van (K)PI's, analytische rapportage en kwaliteitsmetingen.

Waarom deze headerfoto?
De schelp van de Nautilusslak heeft een prachtige opbouw, net als een goed opgebouwde database. De compartimenten in de schelp kunnen vergeleken worden met de tabellen in de database.